הקדמה

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 10 היא לא זכתה ליחס כזה וגם לא למקום הראוי בסדר העדיפויות התקציבי והפוליטי, ולעיתים הושמה בקרן זווית . גם כיום, תפיסות רבות מצמצמות את הגדרת הביטחון הלאומי לאיומים ביטחוניים חיצוניים או לאיומים שמקורם בגורם חיצוני . אין ספק שמגפת הקורונה שהחלה בשנת 2020 הגבירה באופן חסר תקדים את המודעות הציבורית, את העיסוק של הממשלה בתחום הבריאות ואף את סדר העדיפויות התקציבי לטווח הקצר . עם זאת ולאור ההיסטוריה הידועה, יש להניח כי אם לא יונחו כיום התשתיות הציבוריות שיבטיחו את המשך מתן המשקל הראוי לבריאות בתכנון המדיניות הממשלתית לטווח הארוך במסגרת הביטחון הלאומי, הרי עם חלוף הזמן ייחלש זיכרון המגפה בתודעה הציבורית, וכך גם הפקת הלקחים ממנה ויישומם . במסגרת הדיון על הרחבה של תכולת הביטחון הלאומי עולים קולות הקוראים להרחיב הגדרה זו עוד, כך שתקיף את השירותים החברתיים באופן רחב . עם זאת, ברי כי לא ניתן להרחיב את תפיסת הביטחון הלאומי כך שתכליל את כל המערכות הציבוריות . אם הכול חשוב, אז שום דבר לא חשוב במיוחד . כפי שנפרט להלן, מקומה של הבריאות בביטחון הלאומי נובע מההש...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי