פתח דבר

בריאות וביטחון לאומי : היאלכו שניהו יחדיוב 6 מענה מלא לציפיות אלה . אתגר נוסף הוא התייקרות הטכנולוגיות הרפואיות, שהיא פועל יוצא של פיתוחן ושכלולן המואצים . וכפי שהמחיש מחקרם של משה בר סימן טוב ואיריס גינזבורג, להיבט זה נקשרות גם הזדמנויות למערכת הבריאות, המרכזית שבהן היא השינויים הטכנולוגיים המחלחלים למערכת . יתר על כן, מסיבות היסטוריות קיימת בישראל תשתית נתוני בריאות לשימוש משני מהטובות בעולם, וזו מתחילה להוות כר פעולה לפריצות דרך טכנולוגיות שיהיו רלוונטיות לכלל מערכות הבריאות בעולם . עם זאת, ההתמודדות עם הגל הראשון של המגפה ועם הגלים שבאו אחריו המחישו דילמה ישראלית מובהקת : קושי לרכז קשב לאומי לבעיות מתמשכות, קרי מגבלות היכולת של כלל החברה ושל הממשלה להתגייס להתמודדות עם אתגרים מסדר גודל, היקף ומשך לא שגרתיים . מסקנה עקרונית שהסיקו משה בר סימן טוב ואיריס גינזבורג היא שנדרשת בניית אסטרטגיה ארוכת טווח להתמודדות ממושכת עם נגיף הקורונה, תוך הפנמה שלא ניתן לשלול תרחיש שבו הוא ילווה אותנו במשך שנים ארוכות . המסקנה השנייה היא שיש להפנים ברמה הלאומית את החשיבות של מערכת בריאות איתנה, המסוגלת...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי