סיכום ומסקנות

איום מזויף או אמיתי ? דיפ-פייק והאתגרים לביטחון הלאומי / לירן ענתבי בהשתתפות נועם רחמים 40 עבור דמוקרטיה ליברלית כמו ישראל, שבה מתקיימת תקשורת חופשית מחד גיסא, אך מאידך גיסא היא נדרשת להתמודדות יום-יומית עם איומים ביטחוניים, שהדיפ-פייק עשוי להפוך לאחד המרכזיים שבהם .  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי