סימולציה — איום הדיפ־פייק על הביטחון הלאומי בישראל

לימולליה ו איום הדיפ-פייק על הביטחון הלאומי בישראל 35 עקב הפצת הסרטון ניכר כי אלפי אזרחים ישראלים מתכננים לצאת לרחובות למהומות אלימות ברוב ערי ישראל, ובכלל זאת לעשות שימוש בנשק חם . מספר מנהיגים מהעולם המערבי וכן מנהיגי מדינות ערביות ואסלאמיות ידידותיות לישראל פנו לממשלה בדרישה להבהרה והתנצלות . הדיון בקבוצות במסגרת הדיון בקבוצות נשאלו המשתתפים : כיצד תמליצו לראש הממשלה לפעול על מנת למנוע או לצמצם את ההסלמה ? המשתתפים התבקשו לחשוב על צעדים הניתנים לביצוע בזמן אמת, בתגובה לסרטון שכבר הופץ ברשתות החברתיות, אך טרם עלה בערוצי התקשורת המסורתיים ובאתרי החדשות באינטרנט . הדיון שהתקיים בשלוש קבוצות שונות הפיק בחלקו מסקנות דומות ובחלקו מסקנות שונות . להלן ההמלצות שגובשו בקבוצות : המלצות להתמודדות בזמן אמת בקבוצות השונות רווחה המלצה לראש הממשלה לנקוט אסטרטגיה של הזמה מהירה מבוססת ראיות — הצהרה תקשורתית מהירה, פשוטה וכנה של המופיעים לכאורה בסרטון, מגובה בראיות טכנולוגיות ובתפוצה נרחבת . ההמלצה נבעה מתוך הידיעה של ראש הממשלה כי הסרטון מזויף, וכי לא יתאפשר להציג ראיות סותרות כאילו הוא או מי מהאחרים...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי