איום מזויף או אמיתי? דיפ־פייק והאתגרים לביטחון הלאומי

איום מזויף או אמיתי ? דיפ - פייק והאתגרים לביטחון הלאומי לירן ענתבי מזכר 220 פברואר 2022 איום מזויף או אמיתי ? דיפ-פייק והאתגרים לביטחון הלאומי לירן ענתבי בהשתתפות נועם רחמים איום מזויף או אמיתי ? דיפ-פייק והאתגרים לביטחון הלאומי / לירן ענתבי בהשתתפות נועם רחמים המכון למחקרי ביטחון לאומי משלב בתוכו את מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, הוקם בשנת 2006 . למכון שתי מטרות מוצהרות : הראשונה היא לערוך מחקרים בסיסיים בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל, המזרח התיכון והמערכת הבינלאומית, וזאת על פי אמות המידה האקדמיות הגבוהות ביותר, והשנייה — לתרום לדיון הציבורי ולעבודת הממשל בנושאים שנמצאים, או ראוי שיימצאו, בראש סדר היום הביטחוני של ישראל . קהלי המטרה של המכון למחקרי ביטחון לאומי הם דרג מקבלי ההחלטות, מערכת הביטחון, מעצבי דעת קהל בישראל, הקהילה האקדמית העוסקת בתחומי הביטחון בישראל ובעולם והציבור המתעניין באשר הוא . המכון מפרסם מחקרים שלדעתו ראויים לתשומת הלב הציבורית ושומר על מדיניות נוקשה של אי-משוא פנים . הדעות המובעות בפרסומים הן של המחברים בלבד, ואינן משקפות בהכרח את העמדות של המכון, של נאמניו או של ...  אל הספר
המכון למחקרי בטחון לאומי