מקורות

יעקב שמיר ( יזו ) 490 4 . ארכיון השומר הצעיר ( אש"צ ) : מועצות מפ"ם ( שלישית ; רביעית ) . תיקים של מפ"ם . 5 . גנזך המדינה : ועדת העבודה של הכנסת . 6 . ארכיוני קיבוצים : אפיקים . גבעת ברנר . יגור . ב . ראיונות ועדויות ראיונות : אוטיץ זאב ( ז"ל ) ; בן-אהרון יצחק ( ז"ל ) ; בוכסווילר מאיר ( בוכסי . ז"ל ) ; גלר ישראל ( ז"ל ) ; כרמל משה ( ז"ל ) ; עזריהו ארנן ( סיני . ז"ל ) ; פרידמן אברהם ( ז"ל ) ; צור זאב ( ז"ל ) ; רבינוביץ יוסף ( ז"ל ) . עדויות : אולניק משה ; בן-ארי יאיר ; בן-ציון אמנון ; גורני יוסף ; זורע לזר ; חיות מרדכי ; לוי רחל ; סלע שלמה ; עובד יעקב ; רבינוביץ משה ; תמיר יצחק ( סטופה . ז"ל ) . ג . מקורות כתובים 1 . ספרים בעברית : אביזוהר מאיר, בראי סדוק — אידיאלים חברתיים ולאומיים במפא"י 1930 - 1942 . עם עובד, 1990 . אבינרי שלמה, הרעיון הציוני לגווניו — פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית . עם עובד, 1980 אבן-שושן צבי, תולדות תנועת הפועלים בארץ-ישראל . עם עובד, 1963 . אוספטלד זהבה, צבא נולד — שלבים עיקריים בבניית הצבא בהנהגתו של דוד בן- גוריון . משרד הביטחון, 1994 . איבינסקי זאב, לח"י...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה