פרק שבע־עשרה: שתי דרכים להגשמה

שתי דרכים להגשמה 451 1 . מבנה הצבא ודמותו תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל הייתה משותפת ביסודה במידה רבה לשתי דרכי ההגשמה . הכול הסכימו כי אין להשתית את הביטחון רק על הצבא, אלא גם על עלייה גדולה, התיישבות רחבה וכלכלה חזקה . אולם בה-בעת הפרידה מחלוקת מהותית בין הדרך התנועתית לזו הממלכתית — מחלוקת על "צבא העם" . מחלוקת זו נעה כולה בין הפולמוס על הריאליזם של מבנה הצבא, לבין המאפיינים האוטופיים בדמותו . שאלות הצבא היו הדחופות ביותר בימים שלאחר הקמת המדינה והפולמוס מימי היישוב על מבנה הצבא ודמותו נמשך ואף התחדש ביתר עוז תוך כדי ימי המלחמה . שאלת המבנה הוכרעה בעיקר על-פי השיקול הדמוגרפי והכלכלי : עיקר הכוח נבנה על עתודות ובשתי זרועות . האחת ניידת-תוקפת והשנייה נייחת- מגינה . הכול הסכימו לכך, אולם אם בגלל קשיי מימון ואם בגלל גישתו הצבאית של השלטון — ההגמ"ר הוזנחה . מנגד, הקיבוץ המאוחד ביקש לשלב את אנשי הספר במערך ההגנה . הוא התנגד להפרדה "מקצועית" : אלה לצבא ואלה להתיישבות בלבד . הקיבוץ המאוחד ביקש "גם וגם" : שילוב המתיישב והמגן באיש הספר . כלומר, לא כוח מיוחד כגון משטרת הספר או משמר הגבול, אלא ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה