מבוא

הגשמה בעת המדינה 436 המגשים של הדרך הממלכתית . עתה היה על הקיבוץ המאוחד להחליט אם גם הוא משתנה כדי לענות טוב יותר על שאלות ההגשמה . כידוע, הדרך הממלכתית היא שהובילה את מעשה ההגשמה הגדול בראשית המדינה והקיבוץ המאוחד ניסה לתקנה כל העת . גם הדיון על הקיבוץ המאוחד המשתנה וההשוואה בין שתי דרכי ההגשמה מציגים תמונה שונה לגמרי, שעולה ממנה גם השאלה מדוע הכוח הכמותי לא ביקש את סיועו של הכוח האיכותי . זוהי תמונה מורכבת אשר אין לראות בה את אשמת הקיבוץ המאוחד באי שותפות בבנייה, ההולמת את כוחו, עקב פרשנות שגויה וניסיון להחליף את השלטון . תמונה בה הקיבוץ המאוחד לא סטה מתפיסתו — כתפיסת רבים בימי ראשית — כי המדינה הינה כלי לשינוי פניו החברתיים-כלכליים של העם ולא רק כלי לקיבוצו .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה