פרק אחת־עשרה: עלייה חופשית ומיידית, גדולה ומלאה

עלייה וקליטה 328 הקיבוץ המאוחד גרס שדרכי המאבק הראויות חייבות להיות שונות . בצד המחלוקות שעלו מתוך השאלות המרכזיות של העלייה והקליטה ובצד הקשיים הכלכליים, היו גם מתחים שבאו מפולמוס העשייה . מתחים אלה נבעו, למשל, מגישתו הממלכתית של השלטון שניסה לפעול בכוחותיו בלבד, או לחילופין לקבוע את המדיניות גם עבור שותפים . על גישה זו מתחו ביקורת רבה גורמים רבים בתנועת העבודה ואף מחוצה לה . בדומה, גם העיסוק של המטפלים בשאלות, השפיע על עמדתם : פעילי העלייה הגדילו את מספרי העולים, ואילו הקולטים בארץ עיכבו אותה . 1 גם פעילותו של "המוסד לתיאום", שבין הממשלה לסוכנות היהודית, הייתה רוויית מתח קשה . 2 ולאחר כל המחלוקות והקשיים יש להדגיש, כי לאיש מבין העושים במלאכה, מעצם היותו ציוני, לא הייתה עמדה עקרונית בעד הגבלה ומיון . מצוקת המשאבים והמציאות שנוצרה במחנות העולים היא שהציגה את הדילמות על סדר היום הלאומי . הכול נעו בין לבין . . . היו שהקדימו את טיבו של העתיד לקשיי ההווה, והיו שביקשו להסב את ההווה לאחור : להחזיר יהודים שעלו . . . לגולתם . 3 בסיכומו של הפולמוס עולה כי בדרך-כלל הייתה חפיפה בין העמדות : המצמצ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה