פרק שביעי: התיישבות מדינית

ההתיישבות ותפקידיה 222 ובכמה עניינים נקודתיים : דרדרה ; כפר נחום ; אילת . עניינים — שבכל אחד מהם ניסה הקיבוץ המאוחד להציע קורקטיבה למדיניות השלטון ולהגשמתה . א . עיצוב הגבולות הקיבוץ המאוחד חשש מן הקביעה כי שלושה מיישוביו — בית הערבה, קדמה ( תל תורמוס ) ורמת רחל ( באזור הבין-לאומי של ירושלים ) עתידים להישאר מחוץ לגבולות המדינה על-פי מפת החלוקה . הוא ביקש לבצרם בדחיפות ולהביא לגידולם, ובכך להכשירם לעמוד במערכה הצפויה . תרשיש, המזכיר, טען באותם ימי מאבק, כי החלוקה אינה לנצח וכי כל ארץ-ישראל עתידה להיות עברית ולכן יש לעשות לחיזוקם של היישובים שמעבר לגבולות החלוקה, שהרי הנקודות הן עובדה מדינית והתיישבותית . 1 מצבה של קדמה היה מיוחד : נקודת הקבע עדיין לא החלה להיבנות וחברים רבים שאלו האומנם יש להתיישב מעבר לגבול החלוקה ? וחרף המצב המיוחד, החליט הקיבוץ המאוחד ( 1947 . 12 . 30 ) להעביר את קדמה לנקודת הקבע שמעבר לגבול החלוקה העתידי . לאחר המעבר היא בוצרה ומזה"ק החליטה לחזקה באמצעות תוספת של גרעין ישראלי . 2 כך גם החליט הקיבוץ המאוחד לגבי שתי הנקודות הנוספות שהיו מעבר לגבול החלוקה ואף החליט על ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה