פרק שישי: גם קיבוץ גם ביטחון

מבנה הצבא ודמותו 168 הורתה לכולם לפרוש . מחאתם של הפורשים נגד דמותו החדשה של הצבא לא נשמעה, ואיש בצה"ל לא עצרם מלפרוש . בד בבד עם פרישת הוותיקים החל גיוסם של הצעירים יותר . כדרכו, היה הקיבוץ המאוחד מעורב גם בגיוסם של אלה אף שהתגייסו על-פי חוק גיוס חובה . התיקון שביקש הקיבוץ המאוחד לעשות בצבא בא מלמטה, באמצעות עידוד בניו להתגייס ליחידות התנדבותיות ולפיקוד . 1 . דור הולך . . . פירוק חטיבות הפלמ"ח — הראשונות בתור — והדחייה המוחלטת של דמות הצבא על-פי תפיסת הקיבוץ המאוחד, יצרה כעס רב בתנועה על דרכו של בן-גוריון ועל תבונתה . אמנם הקיבוץ המאוחד לא התנה מעולם את עמדותיו בענייני הביטחון בהסכמה לעמדת בן-גוריון, אך רבים מחבריו בצבא פרשו . הם נהגו על-פי דרכם הנורמטיבית : הושפעו מעמדת התנועה ולא עשו דבר לשמירת הקריירה האישית הצבאית . ואילו התנועה עצמה פסחה על שתי הסעיפים : באופן ציבורי המליצה על המשך השירות הצבאי, אך בו בזמן לא ניסתה לכפותו, על-פי יכולתה, כדי לעצור את הפרישה . המפקד הבכיר בין חברי הקיבוץ המאוחד, מפקד הפלמ"ח וחזית הדרום, אלון, הודח בידי בן-גוריון מפיקוד הדרום בעת ששהה בשליחות הצבא ב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה