פרק חמישי: ההגנה המרחבית (ההגמ"ר)

מבנה הצבא ודמותו 148 ( "יישובי קיפוד" ) , אלא על-פי שיקולים חברתיים-משקיים . מתיישבים לא מעטים, בעיקר ממושבי העולים, נטשו את הספר בגלל תחושת חוסר ביטחון אישי . אך למרות זאת, רובם, כולל במושבי העולים — אף שהיו במרחק נגיעה מן הגבול הפרוץ, נשארו . ההכרח לעשות לשינוי המצב הביטחוני בספר נעשה דחוף . המדינה בחרה להגיב בשתי דרכים כדי להתמודד עם שאלות הבט " ש : הקמת כוח משטרתי במקום כוח צבאי, שיהיה אחראי לגבול כדי לפנות את צה " ל למשימות הביטחון היסודי ; הקמת יחידה צבאית מובחרת שתכה במסתננים או בשולחיהם גם מעבר לגבול . ההחלטה על "משטרת ספר" התקבלה באוקטובר 1949 , אולם זו פורקה כבר באוגוסט 1950 . 2 עם הזמן הוקם " משמר הגבול" — גם הוא במשטרה . ההחלטה על הקמת יחידה מובחרת בצה " ל — 101 — התקבלה רק באוגוסט 1953 ( ראו פרק ו' ) . המציאות הצבאית בשנים הראשונות למדינה הייתה שונה מאשר בשנות היישוב . הספר עמד מול צבאות של מדינות לוחמות ועלתה השאלה האם היישובים יוכלו לעמוד במתקפה צבאית, שבה מרכיבי האש והתנועה הולכים וגדלים . רבים מבין אנשי הצבא סברו שהסתיימה תקופה צבאית ועמה הצורך והיכולת של יישובי ספר לה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה