פרק ראשון: הסמכות האזרחית

מבנה הצבא ודמותו 62 הקשים בהם היה אולי הפולמוס הציבורי החריף בעניין הסמכות הביטחונית . בן-גוריון החל לצמצם את סמכויות המ"א ומעמדה כבר לאחר שסיים את ה"סמינר" ( יוני 1947 ) . כוונתו הייתה להכפיף את הארגון אל מחלקת הביטחון של הסוכנות שבראשה עמד . החיכוכים נתגלעו בתוך מספר חודשים והם החריפו והלכו ככל שקרב מועד סיום המנדט . שיאם של העימותים היה המשבר הנדון — הדחת גלילי מתפקיד הרמ"א . גלילי, חבר נען, שליח הקיבוץ המאוחד, היה איש הגנה ותיק ופעיל מרכזי במ"א מאז שנת 1937 . בתוך מערכת היחסים הסבוכה שהיה בה גם חוסר אמון בין בן-גוריון למ"א, היה גלילי סמכות פוליטית-ציבורית ואף משענת לפיקוד ההגנה . חלקו היה רב בבחירת סגל הפיקוד וטיפוחו, ומשנבחר לרמ"א נבעו מעמדו והשפעתו, כמו אצל חמשת קודמיו בתפקיד, במידה רבה מאישיותו ומהיחסים שנרקמו בינו לבין חבר המפקדים . 2 עם התקרב מועד ההכרזה על הקמת המדינה חשב בן-גוריון, וכמוהו גם ראשי ההגנה, כי הכרחי לשנות את מבנה הפיקוד העליון כדי להתאימו למקובל במדינות דמוקרטיות . כלומר, להעביר את סמכות המפקדה הארצית של ההגנה אל מוסדות המדינה . גלילי שהחל מאז מינויו לרמ"א לייצג...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה