הקיבוץ המאוחד: באותו כיוון — אבל אחרת

ביחד וביריבות 35 זמן זה . עשור השנים — מן היציאה ממפא"י ועד השיבה לשותפות הפעולה עמה, היה עשור שניתן לפרשו כניסיון ממושך להשפיע על מרכז הכוח הפוליטי מבחוץ, חרף טלטוליה המפלגתיים התכופים של התנועה כל אותן שנים . הניסיון להשפיע מבחוץ, באמצעות הקמת מפלגה בעלת כוח אלקטורלי, לא השיג מעולם את מטרתו במלואה . הקמת "התנועה לאחדות-העבודה", מיד לאחר היציאה-דחיקה ממפא"י ( 1944 ) , הייתה רק צעד ראשון . המשכו בא באיחודה עם "פועלי ציון שמאל" ( 1946 ) והשאיפה להגדיל את האלקטורט גידול נוסף הובילה לברית עם הקיבוץ-הארצי בהקמת מפ"ם ( 1948 ) . הייתה זו ברית שהובילה להעמקת הפוליטיזציה ולהקמת "מפלגת קיבוץ" בראשית המדינה ( 1948 — 1954 ) . מפלגה שניסתה לשחות נגד זרם הנורמליזציה, עד שהתנגשה עם המדיניות הפרגמאטית של מפא"י 46 המפלגה המשותפת כשלה בדרכה מראשיתה . בקיבוץ המאוחד התחרטו על הקמתה בתוך פחות משנתיים והיא קרטעה אל מותה כל שנות חייה . בדיעבד, כעולה מן המחקר, מפ"ם "המאוחדת" נשאה את מחלוקותיה ופילוגה עוד בטרם קמה . כמפלגה פוליטית הייתה מפ"ם פיקציה והונאה עצמית . הניסיון לשמר את הערכים היישובים אל מול חברה מש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה