פיצול היסטורי בדרכי תיקון החברה

יעקב שמיר ( יזו ) 20 הלאומיות , מעצם מהותה, דחפה להאחדה של בני האומה בכל שלבי התגבשותה הן בדרך האזרחית-פוליטית והן בדרך האתנית-תרבותית . ההיסטוריון יעקב טלמון הראה במחקריו על הדמוקרטיה הטוטליטרית, כי גבר דווקא רעיון החברה ההומוגנית, אשר מידת יעילותה החברתית הייתה לאבן הבוחן היחידה שלה והיא גברה והלכה בכוח הלחץ של העם . 6 גם בשדה המשטר — המשטר הדמוקרטי שהלך והתעצם מאז עליית ההמון ומאז המהפכה הצרפתית, התגבשו שתי תפיסות שיצאו ממקור אחד . טלמון טוען במחקרו, כי השוני בין שני טיפוסי הדמוקרטיה אינו ביחס לערכי חירות האדם, אלא בגישתם השונה אל החיים המדיניים . הגישה הליברלית מניחה כי הפוליטיקה הינה עניין של לימוד מן הניסיון והיא רואה במשטרים המדיניים סידורים פרגמאטיים לצורך השעה . גישה זו מדגישה את קיומם של תחומים שונים ונבדלים שנמצאים מחוץ לשדה הארגון המדיני והפוליטיקה . מנגד, הגישה הטוטליטרית מניחה כי קיימת אמת אחת ויחידה בפוליטיקה, והיא מכירה בתחום קיום אחד בלבד — התחום הפוליטי . את התחום הזה מרחיבה הגישה הטוטליטרית, עד שהוא מקיף את כלל הקיום האנושי . שתי האסכולות מקדשות את ערכה העליון של החי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה