הגשמה ומחלוקת בה תמיד

יעקב שמיר ( יזו ) 18 על דרכי ההגשמה של מחנה העבודה . השפעה זו הביאה למחלוקת ממושכת עם גופי ההגשמה הגדולים שהיו עם זיקה לדרך הממלכתית . גופים, כגון מפלגת הפועלים הגדולה ( אחה"ע ; מפא"י ) , ההסתדרות הכללית, הסוכנות היהודית, ובהמשך הזמן גם עם שלטון המדינה . 1 בימי הסער והבנייה של ראשית המדינה נעשתה המחלוקת הנמשכת לאינטנסיבית ביותר . שתי הדרכים השונות להגשמה עדיין הבינו ופירשו את המציאות הסובבת — על שלוש השאלות הגדולות שבה — באופן שונה, כמו בימי היישוב . התשובות שניתנו לשאלות השונות, נעו בין ריאליזם של הגשמה לבין מגמות אוטופיות שניסו להשפיע על המציאות . וראוי להדגיש : הייתה הסכמה בין התנועה לשלטון בבחירת המשימות, אך לא בדרכי הגשמתן וצורותיה . "המה" היה משותף ו"האיך" היה שונה . אכן, כבר בשאלת היסוד — "מה" יש לעשות, נחלקו אנשי התנועה הציונית בין המבקשים את בניית ארץ-ישראל כשלעצמה, לבין המבקשים את תיקונו החברתי של העם באמצעות בניית מולדת עבור העם ; כך נחלקו בשאלה "מתי" הוא המועד הנכון לבניית המולדת או להקמת המדינה ; "מי" יעשה את השינוי : החלוץ או אחד העם ; "איך" ייעשה השיקום-שינוי : בדרך חלוצ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה