תודות

יעקב שמיר ( יזו ) 10 תודה למרואיינים הרבים, אשר הטיבו לפרוש בפני את תמונת הקיבוץ המאוחד ולא זכו, לצערי, לראות בהוצאת הספר, ולעדים על עדויותיהם המשתלבות בסיפורו של הקיבוץ ( ראו ברשימת המרואיינים ) . תודה מיוחדת וגדולה לסיני ( ארנן עזריהו ) ז"ל שהיה לי מדריך וחבר . סיני — חבר קיבוץ, איש פלמ"ח, פעיל בתנועה בתקופה הנחקרת, איש רב-ידע והבנה שהשכיל גם לבקר את תנועתו ולא רק לשבחה ומעולם לא פסח על שתי הסעיפים . ספק אם המחקר הזה היה נכתב כפי שנכתב ללא עזרתו החשובה . להפקת הספר סייעו סיוע נכבד ביותר קיבוצי מלכיה וקרן "יגורים" ע"ש ברל רפטור — תודתי נתונה להם . אחרונה כאן וראשונה לכולם, רעייתי נורית, על תמיכתה רבת השנים במחקרי שלולא כך, ספק אם ספר זה היה רואה אור אי פעם .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה