תוכן העניינים

פרק שתים-עשרה : קליטה יצרנית 353 פרק שלוש-עשרה : דמות המתיישב 364 פרק ארבע-עשרה : קיבוץ פתוח ומחנך, נאבק ומשתנה 389 פרק חמש-עשרה : דרכים חדשות לקליטה 409 חלק ד' : הגשמה בעת המדינה מבוא 435 פרק שש-עשרה : הקיבוץ המאוחד : גם המשך וגם שינוי 437 פרק שבע-עשרה : שתי דרכים להגשמה 450 אחרית דבר 485 מקורות 489 מפתח שמות ועניינים 504  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה