ביחד וביריבות: הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1955-1948 בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי"

ביחד וביריבות יעקב שמיר ( יֶזוֹ ) ביחד וביריבות הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 - 1955 : בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי" סדרת הקיבוץ במדינה עורכים : יוסף גורני ויוסי כץ מערכת הסדרה : יוסף גורני, יוסי כץ, יעקב עובד, אלי צור, שלמה שאלתיאל בסדרה "הקיבוץ במדינה" יצאו עד כה הספרים האלה : תנועה במלכוד — איחוד הקבוצות והקיבוצים בפוליטיקה — העשור הראשון מאת : הנרי ניר יעקב שמיר ( יֶזוֹ ) ביחד וביריבות הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1948 - 1955 : בין "ריאליזם אוטופי" ל"ריאליזם ממלכתי" יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן יד יערי, מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר ) Yaakov Shamir ( Yezo Partnership and Rivalry Hakibbutz Hameuchad and The State of Israel 1948 - 1955 Between Utopian Realism and Statehood Realism עורך הלשון : יעקב סתר © כל הזכויות שמורות ליד טבנקין, יד יערי, והקתדרה ללימודי קק"ל ומפעליה, אוניברסיטת בר אילן . ישראל, 2013 תשע"ד מסת"ב : 0 - 114 - 282 - 965 - 978 הספר יצא בסיוע : משרד התרבות והספורט ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה