14 מסקנות

220 נתן רון יפיקו הנאה מלימודיהם בזכות המורה שלהם, הילדים ילמדו, בחלוף הזמן, לחבב את המורה הזה לשם הלימוד עצמו . ממש כפי שאנחנו מכבדים מתנות רבות מכיוון שאלה ניתנו לנו על ידי אלה אותם אנו מחשיבים כידידינו היקרים ביותר . כך גם ילדים, שעדיין אינם מסוגלים באופן מושכל למצוא עניין בלימודיהם והם מפיקים מהם הנאה משום חיבתם למורה שלהם . 251 בדברי ארסמוס יש שכל ישר וחשיבה רעננה שליחה לא נס גם כיום, אך גם לדברים הללו, הנשמעים כביקורת בעלת גוון חילוני מובהק, יש הקשר נוצרי-כנסייתי הדוק . הביקורת המושמעת בהם על מורים ויחסם לתלמידיהם היא ביקורת על הממסד הכנסייתי שבמוסדותיו ועל ידי אנשיו ( לא רק, אבל בעיקר ) נעשתה עבודת החינוך . מהבחינה הזאת על חינוכם של נערים אינו שונה מ השבח לטיפשות , הואיל ובשניהם יש מידה גדושה של אנטי-קלריקליזם . תומפסון הסביר שעקרונות היסוד של ארסמוס היו מעוגנים גם בזרם הגדול של המסורת האוגוסטיניאנית, ולפיכך ארסמוס היה איש רוח שמרן, מוראליסט שהתרכז באתיקה, איש שלא ייחס חשיבות לתחומים אחרים הקשורים לתפקודו של ממשל . זאת ועוד, תומפסון הדגיש את היסוד הדתי כמרכזי וכדומיננטי במפעלו ש...  אל הספר
רסלינג