13 הילידים באפריקה ובאמריקה

212 נתן רון 240 אם כן, בהשתמשו בביטויים הללו הרומאים פעם אחר פעם . שימר ארסמוס מסורת קלסית, יוונית במקורה ורומית ברוב גילוייה, של התייחסות שלילית לפונים . ב אלפי הפתגמים פרסם ארסמוס את הפתגם "אפריקה תמיד 241 ואכן, זהו גם הרושם המתקבל מצירופי מייצרת דבר שלילי" . מילים אחרים שהוזכרו באוסף הפתגמים : "חיה לובית" ( Libyca fera ) , ו"ציפור אפריקאית" ( Afra avis ) במשמעות של פראות או 242 מראה חריג . אטייאן וולף בחן את התייחסותו של ארסמוס לשם אפריקה ולתארים הנגזרים ממנו ( אפריקאים, אפריקאי וכולי ) והסיק שלא הטורקים היו ההתגלמות המובהקת והשלילית של ה"אחר" 243 אני חולק על בכתיבתו של ארסמוס, אלא היהודים והאפריקאים . מסקנתו של וולף בנוגע ליהודים . כפי שציינתי, היהודים לא נתפסו כברברים בעיני ארסמוס . הבעיה שהייתה לארסמוס עם היהודים או עם היהדות הייתה במהותה בעיה דתית-תאולוגית ( אם כי היו לה משמעויות והשלכות גזעניות ) . לגבי אפריקאים, צדק וולף . אפריקאים תמיד מופיעים במשמעות שלילית אצל ארסמוס . מגוון התכונות האפריקאיות שייחס ארסמוס לאפריקאים כולל חוסר נאמנות, שכרות, נטייה למרדנות, אנוכיות קיצונית . ...  אל הספר
רסלינג