12 השלום הנוצרי של ארסמוס

191 ארסמוס, הטורקים והאסלאם מעין סיכום לדברים שהביע באפולוגיות השונות ובהערותיו לברית החדשה, כתב ארסמוס : כדי לא לחזור על מה שפעמים רבות כל כך כבר עניתי לקובלנה ההיא נגדי, אומר שנכון שכתבתי דברים חריפים אחדים במטרה להרתיע את הנוצרים מטירוף המלחמות, כי ראיתי שמהמלחמות האלה, שחזינו בהן שנים רבות מדי, נובע החלק הגדול ביותר של העוולות שפוגעות בעולם הנוצרי . היה נחוץ, לכן, לצאת לא רק נגד מעשים אלה שהם בעליל בגדר פשע, אלא גם נגד יוזמות שבקושי ניתן לבצען ללא פשעים רבים . אלא שכאשר אני באמת דן ברצינות בשאלה האם מלחמה מותרת בנסיבות מסוימות לנוצרים או אסורה עליהם, אני מודה שהזכות לערוך מלחמה חייבת להינתן להם כאשר צורך עליון דורש זאת או כאשר תועלת יוצאת דופן מזדמנת מכך - תועלת אמיתית . אבל פיו מאשים אותי בחוסר עקביות : אכן מוכן אני לכך, כל עוד הם מודים שאני חולק דעה זאת עם היירונימוס ועם ואוגוסטינוס . 213 מהי אותה תועלת יוצאת דופן ואמיתית שמצדיקה מלחמה ? על סמך התבטאויות אחרות שלו ניתן להבין שארסמוס התכוון להפצת הנצרות, לא לכפיית הנצרות בכוח החרב, אבל למלחמה נגד טורקים, מוסלמים ופגנים שתביא את דב...  אל הספר
רסלינג