10 סטראוטיפיזציה

144 נתן רון בעיקר לאינדיאנים, אבל לא רק אליהם, כמערך של ייצוגים שבהם מעורב דמיונו של האירופאי, והסביר שבכתיבה האירופאית הייצוגים של ה"אחר" מיצגים יותר מכול עמדות ותפיסות תרבותיות מוקדמות שהיו מקובעות בדמיון האירופאי, והדמיון עלה על כל מציאות . הייצוג של ה"אחר" כברברי מקורו בכתבי הרודוטוס, והוא 147 בישאה הדגישה אחד הייצוגים הבולטים והמושרשים ביותר . שההומניסט האירופאי לא היה מסוגל לתפוס בתודעתו את הטורקי כמוכשר וכמצליח, ולכן הציג אותו כהיפוך של עקרונות אירופאים 148 כגון סדר, חוק ושלטון יעיל . לשק קולקובסקי הסביר שבדרך כלל יש גרעין של אמת בייצוגים הסטראוטיפיים שבאמצעותם מוצגות אומות, כך שכל עם או שבט נוטה לייצר את הסטראוטיפים של שכניו וגם של עמים ושבטים אחרים, מוכרים יותר או פחות . בדרך כלל הסטראוטיפים הללו חושפים מידה של כבוד מהול בבוז . עם זאת, הדגיש קולקובסקי, 149 אם הסטראוטיפים מלמדים יותר על המתייג מאשר על המתויג . כך, הדברים שאומר ארסמוס, הן ביחס לאסלאם והן ביחס לטורקים, יותר משיש בהם ללמד על האסלאם והטורקים, יש בהם ללמד, קודם כל ומעל לכול, כיצד תפס ארסמוס את הנושאים הללו . ארסמוס ...  אל הספר
רסלינג