9 ברברים

132 נתן רון הזה נשאלת עוד שאלה : האם ארסמוס הבדיל בין סוגים שונים של ברברים ודירג אותם, כפי שהציע לאס קסאס ? בפסקה חשובה מתוך חינוכו של נסיך נוצרי כתב ארסמוס על התנגדותו לכפייה כוחנית של הנצרות הן על הטורקים והן על היהודים : מכיוון שהטבע יצר את כל בני האדם חופשיים, והעבדות מנוגדת לטבע, דבר שאפילו חוקי הפגנים מודים בו, לכן לא ייחשב לראוי שנוצרי יתפוס בעלות על נוצרים אחרים, אלה שהחוקים לא רצו שהם יהיו עבדים וישוע גאל אותם מכל שעבוד . ופאולוס עד לכך כאשר הוא מכנה את אונסימוס, אשר נולד עבד, אחיו של אדונו פילמון, לאחר שהוא עבר טבילה . 134 ארסמוס עמד על עקרון חירות האדם, כשכתב שהעבדות מנוגדת לדרך הטבע ושבני האדם נולדו חופשיים . לאס קסאס הזדהה עם העיקרון הזה, ובכינוס ויאדוליד ( 1551 - 1550 Valladolid, ) , שבו דנו בדרך שבה יש לנהוג באינדיאנים, התנגד לדוקטרינת העבד הטבעי של אריסטו . לאס קסאס התנגד להתאכזרות כלפי האינדיאנים וביקר בחריפות את שעבודם למתיישבים החדשים מאירופה ואת כפיית הנצרות עליהם . סביר להניח שאילו היה ארסמוס צריך לנקוט עמדה בכינוס זה, הוא היה מזדהה עם העמדה שייצג לאס קסאס ומתנגד ...  אל הספר
רסלינג