4 מעל הכול - תיקון

74 נתן רון שלפיה הטורקים הם עונש משמיים בגלל הנוצרים החוטאים . ביטוי חזותי לאמונה זאת ניתן לראות בקיר החיצוני הדרומי של הקתדרלה בגרץ ( Graz ) . זהו פרסקו ידוע, שתוקן ושוחזר, הקרוי "תמונת מגפות האל" ( Gottesplagenbild ) . תומס פון וילאך ( 1523 - 1440 . Thomas von Villach, c ) צייר אותו ב- 1485 והנציח בו את שלוש מכות האל שניחתו על גרץ ב- 1480 : רעב שנגרם בגלל ארבה, טורקים שפלשו לאזור ועוררו פחד ובהלה בקרב המקומיים ומגפה שפקדה את העיר . בציור מובעת תחינה לאל כדי שיסיר 62 מציור קיר זה עולה שהטורקים נתפסו כאסון את מכותיו מהעיר . משמיים, ביטוי למטה הזעם של האל, ממש כפי שנתפסו הארבה והמגפה . תפיסה זו ניכרת בחשיבתו של ארסמוס, גם אם אינה כה דומיננטית, רדיקלית ואסכתולוגית כפי שהיא קיימת בחשיבתו של לותר . כך בחיבור על המלחמה בטורקים, כדי לתאר את הטורקים, השתמש ארסמוס בדימויים הדומים לאלה שקיימים בציור על קיר הקתדרלה : לעיתים תכופות לחמנו בטורקים, אבל עד עכשיו ללא הצלחה . בגלל שלא נטשנו את הדבר שפוגע באל הוא שולח את הטורקים נגדנו, בדיוק כפי שבעבר הוא הִכה את המצרים בצפרדעים, כינים וארבה . 63 62 . ...  אל הספר
רסלינג