3 לעומת לותר

68 נתן רון של המוסלמים . תמונה זאת משקפת, כך נראה, מידה של אי-ידיעה וחוסר עניין מצידו של ארסמוס, אך במיוחד הדברים משקפים יחס 55 של בוז והתנשאות כלפי ה"אחר" התרבותי . חוסר הידע שהפגין ארסמוס ביחס לאסלאם לא היה יוצא דופן גם בתקופות מאוחרות יותר . ברנרד לואיס עמד על הבורות, החיסרון הגדול, של הנוסעים למזרח, נוסעים שתיאוריהם שימשו את החוקרים במשך השנים . לדידו, בורות זאת קשורה קשר הדוק לאי-ידיעת השפה הערבית או הטורקית, ולדעתו : אפילו היום, חוקר של ענייני טורקיה או מצרים שאינו יודע טורקית או ערבית סובל ממגבלה חמורה . אין לו גישה ישירה אל ההיסטוריה של עמים אלה ואל תרבותם, אלא רק מכלי שני - חומר כתוב שנבחר ועובד בידי אחרים למטרות אחרות [ . . . ] בקשריו האישיים הוא מוגבל לאלה השולטים בשפה מערבית . 56 ארסמוס לא נסע למזרח . נסיעותיו נערכו במרחב שהשתרע מרוטרדם בצפון ועד רומא בדרום . לצרפת, מזמן שסיים את לימודיו בפריז, לא נסע עוד, גם לספרד ולפולין לא הגיע . ארצות השפלה, אנגליה וגרמניה היו הטריטוריה שלו ( בזל בכלל זה ) . אם כן, ניתן להחיל על ארסמוס את מה שהדגיש לואיס בנוגע לכתיבה על המזרח : אי-ידיעת...  אל הספר
רסלינג