2 נוצרים למחצה

64 נתן רון ההכרה של האסלאם בהתגלויות האלוהיות שביסוד היהדות והנצרות, בין שמדובר בהתגלות לאברהם או למשה ובין שמדובר בהתגלות לישוע, היא בדרך כלל ההסבר לשימוש בביטוי "נוצרים למחצה" כלפי מוסלמים . ארסמוס עצמו הזכיר, בהתייחסות בודדת 51 שציטטתי, את העובדה שהאסלאם מכיר בישוע כאחד הנביאים . הביטוי "נוצרים למחצה" בפיו של ארסמוס מציין אפוא קרבה תאולוגית של האסלאם לנצרות הנגזרת מתוך ההכרה של האסלאם בישוע . אבל הכרה כזאת איננה בהכרח גילוי של יחס מתון מצד ארסמוס כלפי הטורקים או כלפי המוסלמים . כדי לקבוע אם ארסמוס הפגין יחס מתון או בלתי מתון כלפי הטורקים יש צורך לבחון דברים נוספים שביטא ושיש להם משמעות עקרונית בהקשר הזה . לא רק הביטוי "נוצרים למחצה" מתפרש בטעות כהבעת מתינות, הינה דוגמה נוספת : בחיבורו על המלחמה בטורקים הביע ארסמוס את חששו מהמון נוצרי שלוח רסן התאב לדם טורקי וכתב : אומנם ההמון הנוצרי סבור בטעות שמותר לכל אחד להרוג טורקי, כפי שמותר להרוג כלב שוטה, רק בגלל היותו טורקי . אילו זה אכן היה כך, הרי שמותר היה לכל אחד להרוג יהודי, אלא 51 . התייחסויות כאלה לנצרות ניתן למצוא במקומות אחדים בקורא...  אל הספר
רסלינג