מבוא

14 נתן רון 1500 וחתימתה, לאחר מהדורות רבות, ב- 1533 . "מתוקה המלחמה לאלה שלא התנסו בה" ( Dulce bellum inexpertis ) היא מהאִמרות הידועות יותר שבאוסף וכותרת של מסה מלוטשת, אחד הסיכומים שכתב ארסמוס בגנות המלחמה ובזכות השלום . מחשבתו של ארסמוס ממזגת יסודות של תרבויות יוון ורומא עם אמונה נוצרית עמוקה ואדוקה . הוא ייחס חשיבות רבה למורשתם הכתובה של אבות הכנסייה והוציא לאור מהדורות מלאות ומוערות של כתבי אוגוסטינוס ואחרים, ובהם אף כתבי אבות הכנסייה במזרח כגון כריסוסטומוס ( Ioannes Chrysostomos, 3 שכמעט לא נודעו 407 - 349 ) ואוריגנס ( 253 . Origenes, c . 184 - c ) במערב . מבין אלה העריץ ארסמוס במיוחד את היירונימוס ( 420 - 342 Hieronymus, ) , הנזיר הלמדן שתרגם את כתבי הקודש ללטינית והתקין את ה וולגטה ( Vulgata ) , נוסח הביבלייה הנוצרית שנקבע על ידי הכנסייה כטקסט המוסמך ולכן גם המקודש של כתבי הקודש . ארסמוס הציב את למדנותו של היירונימוס כדגם לחיקוי . בשלב מוקדם בחייו, ב- 1487 כנראה, תיקן ארסמוס והעתיק בכתב ידו את כל מכתבי היירונימוס . היה זה צעדו הראשון לקראת מפעל עריכת כל כתבי היירונימוס ופרסומם ...  אל הספר
רסלינג