ביבליוגרפיה

איילת ברגור 198 ג'אמל, אמל . 2006 . "סינדרום השוויון המדומה ועורמת ההדרה התרבותית : הערבים בתוכניות המציאות הישראלית", אצל : אברהם, אלי, פירסט, ענת ונועה אלפנט – לפלר, הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא בשידורי הטלוויזיה המסחריים בישראל : מגוון תרבותי בשידורי הטלוויזיה המסחריים בישראל — מחקר מעקב , ירושלים : הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, עמ' 54 - 69 . גורביץ', זלי וארן, גדעון . 1991 . "על המקום : אנתרופולוגיה ישראלית", אלפיים , קובץ ,4 תל אביב : עם עובד, עמ' 9 - 44 . חזן, חיים . 1992 . השיח האנתרופולוגי , תל אביב : משרד הביטחון . טלמון, מירי . 2001 . בלוז לצבר האבוד , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה . לנדאו, אורנה . 2005 . ייצוגי גוף של אימהות בדרמה הטלוויזיונית , חיבור לקבלת תואר מוסמך . תל אביב : אוניברסיטת תל אביב . מירין, אהוד . 1987 . "אופרות סבון, עתיד היצירה הישראלית ? ", אותות , כרך ,89 עמ' 26 . רובין – שגיא, תמר . 1998 . "אופרה אחרת, מדאלאס דרך אנטונלה — לרמת אביב ג'", אותות , כרך ,220 עמ' 68 - 83 . . Abercombie, N . , 1996 . Television and Society , London : Polity Press Anon . 198...  אל הספר
רסלינג