סיכום ממקום לאי–מקום וחזרה

173 אופרת הסבון הישראלית ב השיר שלנו 3 ייצוגי המקום באים לידי ביטוי בכל חמשת הקודים ; וב האלופה ייצוגי המקום המובהקים הם בקוד הדמוגרפי, בקוד החלל ובקוד השפה והמונחים המקומיים . בניגוד לשלוש הסדרות האלה, הממצאים מראים כי יתר הסדרות הכלולות בקורפוס מוקמו בתוך מרחב לא מוגדר, בלתי ניתן לזיהוי, דהיינו בסוג מסוים של אי – מקום . לפיכך המסקנה המתבקשת היא שרוב סדרות הדרמה היומיות בהמשכים אשר הופקו בישראל בשנים 1996 - 2006 אינן עוסקות במקום, אלא מציבות צורת חיים אלטרנטיבית, המנותקת במקרה או שלא במקרה מהשיח המקומי, התרבותי והלאומי . מסקנה זו סותרת את טענתם של ליבס וליווינגסטון שלפיה : חלק מהמחלוקת בדבר היחס בין זהות לאומית לבין שידור מבוסס על ההנחה כי אפשר לזהות בקלות את מאפייניה של הזהות הלאומית בתוכניות המשודרות [ . . . ] . כיצד מצליחות המדינות החברות, והקהילות האתניות והתרבויות המתגוררות בהן, לשמר את שפתן, אמנותן ועברן ? תשובה אחת, שהיא אפשרית אף על פי שאיננה "טהרנית", היא הפקת אופרות 244 סבון . אולם ניתן לקרוא ממצאים אלה גם בצורה אחרת : קריאה המבוססת על הדמיון בין רמת אביב ג' , שהופקה בשנת ,1...  אל הספר
רסלינג