2 המקום והאי–מקום הישראלי

57 אופרת הסבון הישראלית ללא הרף דרמות של זיהוי וזיהוי – מחדש באמצעות נטיעתן של סוגיות חברתיות ופוליטיות בהקשרים חברתיים ומשפחתיים, 100 וכך יוצרת תחושה של עולם שמורכבותו הולכת וגדלה . בסדרות המופקות באמריקה הלטינית ניתן למצוא, לפי לופז, מאפיינים מקומיים שהצופה מזהה כחלק מעולמו הפרטי והתרבותי . ג'ארתי ( Gerathy ) מוסיפה שאופרות הסבון העוסקות בסוגיות עכשוויות מחזקות את הזהות האזורית של הצופים . לדוגמה, מי שחי ברובע איסט – אנד בלונדון יחוש קרבה לאזור שבו מצולמת 101 הסדרה הבריטית EastEnders . מתוך טיעונים אלה עולה כי באופרות הסבון הבריטיות ובטלנובלות הלטינו – אמריקאיות ניתן למצוא מאפיינים של זהות 103 התייחסות לאירועים 102 מונחים מקומיים ושפה,אינדיווידואלית, 104 מכאן שאופרות הסבון הבריטיות מקומיים וזמן התרחשות . והטלנובלות הלטינו – אמריקאיות הן מקומות אנתרופולוגיים . רבים מהמאמרים העוסקים בסוגיית הריאליזם באופרות הסבון ובטלנובלות נשענים על ניתוח דעת הקהל בשיטת המחקר שלהם . מאמרו של לונגהורסט ( Longhurst ) משנת 1987 בנושא הריאליזם באופרות הסבון הבריטיות הוא אחד המאמרים היחידים המנסים להגדיר א...  אל הספר
רסלינג