רשימה ביבליוגרפית

רשימה ביבליוגרפית 507 ספרי במדבר, מהדורת הורוביץ, לייפציג תרע״ז . ספרי במדבר, מהדורת כהנא, ירושלים תשע״א - תשע״ה . ספרי דברים, מהדורת איש שלום, וינה תרכ״ד . ספרי דברים, מהדורת פינקלשטין, ניו יורק תשכ״ט . ספרי זוטא במדבר, מהדורת הורוויץ, לייפציג תרע״ז . ספרי זוטא דברים, מהדורת כהנא, ירושלים תשס״ג . פסיקתא דרב כהנא, מהדורת מנדלבוים, ניו יורק תשכ״ב . פסיקתא רבתי, מהדורת איש שלום, וינה תר״מ . פרקי דרבי אליעזר, מהדורת היגער, ניו יורק תש״ד . קהלת רבה, מהדורת הירשמן, אן ארבור תשמ״ב, וירושלים תשע״ז . רות זוטא, מהדורת בובר, ברלין תרנ״ד . רות רבה, מהדורת לרנר, ירושלים תשל״א . שיר השירים זוטא, מהדורת בובר, ברלין תרנ״ד . שיר השירים רבה, מהדורת דונסקי, ירושלים ותל אביב תש״מ . שכל טוב, מהדורת בובר, ברלין תר״ס . שמות רבה א - יד, מהדורת שנאן, ירושלים ותל אביב תשמ״ד . תוספתא, מהדורת ליברמן, ניו יורק תשט״ו - תשמ״ח . תוספתא, מהדורת צוקרמנדל, ירושלים תשל״ה . תלמוד בבלי, וילנא, תר״ס ואילך . תלמוד ירושלמי, ונציה רפ״ג . תלמוד ירושלמי כ״י ליידן, מהדורת האקדמיה ללשון, ירושלים תשס״ג . תנחומא, וארשה תר״ט . תנחומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן