רשימת ראשי תיבות

דיוקן בשביל הדורות 04 זכ׳ זכריה זש״ה זהו שאמר הכתוב חב׳ חבקוק י׳ ירושלמי יהו׳ יהושע יח׳ יחזקאל ילק״ש ילקוט שמעוני יר׳ ירמיהו יש׳ ישעיהו כמ״ש כמו שנאמר, שכתוב כת׳ כתיב, כתוב לק״ט לקח טוב מ׳ משנה מד״ש מדרש שמואל מד״ת מדרש תהלים ( שוחר טוב ) מ״ט מאי טעמא מל״א מלכים א מל״ב מלכים ב מש׳ משלי מ״ש מאי שנא סדא״ר סדר אליהו רבה ספ״ז ספרי זוטא ע״א עמוד א עאכ״ו על אחת כמה וכמה ע״ב עמוד ב ע״ג עמוד [ ה ] ג ע״ד עמוד [ ה ] ד עוה״ב עולם הבא עוה״ז עולם הזה עמ׳ עמוס פסד״כ פסיקתא דרב כהנא פס״ר פסיקתא רבתי קה׳ קהלת קה״ר קהלת רבה רשימת ראשי תיבות 0 ק״ו קל וחומר ר׳ רב, רבי רבש״ע ריבונו של עולם רד״ק ר׳ דוד קמחי רו״ר רות רבה רשב״י רבי שמעון בן יוחאי שהש״ר שיר השירים רבה שופ׳ שופטים שכ״ט שכל טוב שמ׳ שמות שמ״א שמואל ב שמ״ב שמואל ב שמ״ר שמות רבה שנ׳, שנא׳ שנאמר תה׳ תהלים תוס׳ תוספתא ת״ח תלמיד חכם, תלמידי חכמים ת״ל תלמוד לומר תנח״ב תנחומא בובר תנח״ו תנחומא וארשה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן