ב. בת יפתח – קרבן של אטימות הממסד

דיוקן בשביל הדורות 4 של בת יפתח, יחוש רתיעה מהמעשה וימחה בלבו על העוול שנעשה לבתו התמימה של יפתח, אולם לא תהיה בידו הכרעה מוחלטת לשיפוט המעשה, בהיעדר אלמנטים של תוכחה ועונש מפורשים . דיסוננס זה הוא בסיס לפרשנות הענפה שהתפתחה ביחס לסיפור, עם רפרטואר 4 ההערכה החיובית לדמויות הושפעה רחב ביותר של שיפוט הדמויות לחיוב ולשלילה . 4 וההסתייגות נועדה מהיחס הכללי לקדוש המעונה ומההשקפה ביחס לקרבנות אדם, 43 בתווך מצויה הפרשנות לשלול מכל וכל את פולחן ההקרבה כאקט של עבודת האל . שהעריכה את יפתח באופן חיובי לאור ההנחה כי בת יפתח לא הוקרבה בפועל, אלא 44 בודלה מקרב משפחתה וחברותיה לפרישות ולעבודת קודש רוחנית . רבים מן הפרשנים עוסקים בזיקות שבין סיפור בת יפתח לסיפור העקדה, ונתלים באלוזיות המקראיות, שפותחו באופן גלוי יותר בספרות הבתר-מקראית ( בעיקר 4 ולאחר מכן בפרשנות היהודית ובספרות בקדמוניות היהודים וקדמוניות המקרא ) 4 הקבלה זו משמשת את הפרשנים ככלי הערכה חיובי למעשה האצילי של בת הנוצרית . יפתח . אף על פי שרבים עמדו על האנלוגיה לסיפור העקדה הנלמדת גם מדיוק בפסוקים, לא הוקדשה מספיק תשומת לב לאנלוגיה המילו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן