א. מסרים גלויים וסמויים במסורות הדורשות בתפילת חנה

דיוקן בשביל הדורות 438 8 הטיפול של פילון בדמותה של חנה 7 היא בזכות תכונות ייחודיות אלו . שנולדה לחנה משתלב בהבחנה שהוא עושה בין מי שהוא מכנה ״המלאכים המזויפים״ שמולידים צאצאים למען עצמם ( כגון אונן בן יהודה ) , לבין האנשים המושלמים המולידים בנים, ומעניקים אותם בחזרה לעבודת האל, מתוך הבנה כי זהו ייעודם ( כגון אברהם בעקידת יצחק ) . לא מפתיע אפוא שחנה זוכה בדבריו לשבח על תבונתה, ונתפסת כמי שראויה לחסד האלוהי בדמותם של בנים . חנה נזכרת פעם נוספת במסה ״על השכרות״, בה היא מתוארת כבעלת ״כנות הנפש אשר חסדי האל ימלאוה״ על שום שהפריכה את חשד דמותה של חנה משמשת את פילון אגב שלילה מוחלטת של השכרות שעלי הטיח בה . השכרות על ידי תיאור הנזקים הגדולים ( קהות חושים ובערות ) הנגרמים בעטיה . דומה שבשתי ההתייחסויות של פילון לחנה, הוא מנצל היבטים ייחודיים וחלקיים הנקשרים בדמותה ( נדר הנזירות ושלילת השכרות ) , שיש בכוחם לשרת את השקפותיו, ואין בהן 0 עיצוב פרדיגמטי של דמותה הספציפית על כל המכלול הכרוך בה . מחבר קדמוניות המקרא מקדיש תיאור נרחב ביותר לסיפור משפחת חנה ומוסיף פרטים רבים שכלל אינם נזכרים בסיפור המק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן