מבוא לחלק הרביעי

דיוקן בשביל הדורות 0 ומבדלות אותה מההלכה ומהמימרות הישירות העוסקות בנשים ובמעמדן ההלכתי- חברתי : . בדרשות קיים המוטיב של ״משיח לפי תומו״ . החכם עוסק כביכול בדמותה של אשה מקראית, אולם אופי העיסוק בה, ואופן הערכת מעשיה, יכולים לשקף דרשנות עניינית המתמקדת במרכיבי הסיפור, או להסגיר תפיסה טיפולוגית המעריכה את מעשיה מעצם היותה אשה . . ספרות חז״ל היא מעצם טבעה ספרות דתית חינוכית שנועדה ללמד הלכה ולחנך לערכים . אופי זה של ספרות חז״ל יכול ללמד הרבה על יחס ההלכה לנשים, או על שאיפתם בנוגע לאופן שיתופן בחיי הציבור, אך הוא אינו משקף בהכרח את יחסם האישי של החכמים לנשות תקופתן שלא במסגרת הפסיקה ההלכתית או החינוכית . הדרשות, שלא כמו ההלכה המציגה מציאות בצבעים של שחור ולבן, מותר ואסור, הן בעלות אופי רך יותר ומורכב יותר, הן מסוגלות להביע רעיונות בעלי מסר דו משמעי והן מייצגות את מגוון הדעות וההשקפות של בעליהן . . הדרשה נותנת ביטוי לעמדתו של החכם הספציפי בהתאם לאישיותו, ואינה משקפת בהכרח את עמדתו הציבורית . . הדרשה מאפשרת הבנה רחבה יותר של הסיבות ליחסו של חכם זה או אחר כלפי נשים, שכן הסיפור המקראי הוא רקע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן