ד. היבטים משיחיים גלויים וסמויים בעיצוב דמותו של חזקיהו

דיוקן בשביל הדורות מול הלהט המשיחי במרקם העדין של יחסי היהודים ושלטון רומא והביאו לחורבן . המסוכן לדידו, המוביל לאקטיביזם מלחמתי, מציב יוספוס את המתינות כמי שתבטיח את המשך קיומה של הקהילה היהודית בארץ ישראל . יוספוס מזכיר את סיפור חזקיהו פעמיים בכתביו . פעם ראשונה, ברמז, בתולדות מלחמת היהודים, אגב תיאור מצור סנחריב, ופעם נוספת בהרחבה בקדמוניות היהודים . בדברינו הבאים נתאר את אופן טיפולו בחזקיהו, ונשער שגם יוספוס הציב את חזקיהו כפרדיגמה להבעת תפיסתו המשיחית . במלחמת היהודים מצטט יוספוס את הנאום שנשא בפני קנאי ירושלים ערב החורבן, נאום שמטרתו לשכנע את המורדים להניח את נשקם, להיכנע לרומאים, ולהשאיר את גורלם בידי אלוהים . הנאום משלב אנלוגיות סמויות לנאום רבשקה : נאום רבשקהנאום יוספוס היש ארץ בעולם, אשר נמלטה משבט הרומאים . . . בכל מקום עבר המזל אליהם והאלהים השׂם חליפות לממשלות העמים עוזר עתה לשליטי איטליה . . . . ואתם אומרים להתחזק ולעמוד בפני הרומאים ובמה תשימו מבטחכם ? . . . ותבקשו ישועה כל עוד יש לאל ידכם להשיגנה . כי לא יזכרו לכם הרומאים את מעשיכם הראשונים, אם לא תקשו את לבבכם עד הקץ ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן