ג. חזקיהו כפרדיגמה למשיח

דיוקן בשביל הדורות חיזוק החומה,שניתן יהיה להשתמש בהם במקרה של מצור על ירושלים, הפער בין תיאור ההכנות מפקד העם, גיוס המתאימים וחיזוקם לצורכי המלחמה . למלחמה של חזקיהו בין ספר מלכים לספר דברי הימים, והעובדה שהנביא ישעיהו מוכיח אותו על ששם מבצרו בכוח הנשק ״ולא הבטתם אל עשיה ויצריה מרחוק לא ראיתם״ ( יש׳ כב, יא ) , מאפשרים לשתי אסכולות להיאחז במפעלו של חזקיהו לקידום האג׳נדה שלה . האסכולה המעודדת את המיליטנטיות המצופה מהמשיח, יכולה להתבסס על אופי התיאור של ההכנות למלחמה בספר דברי הימים, ואילו האסכולה הדורשת מהמשיח מתינות, יכולה להיאחז בתיאור חזקיהו בספר מלכים וישעיהו, בו הוא מגיב לאיום האשורי בפחד, בפנייה אל הנביא ובציפייה לנס אלוהי, ובעיקר בתיאור דברי התוכחה שמשמיע ישעיהו על פעולות ההכנה של 0 חזקיהו . . המתון המתמרן – הר תיאר אופי זה של משיח, כמי שמכיר בצורך לכופף את הראש בפני השלטון הזר, כדי להשיג תנאי חיים טובים יותר . המתינות נדרשת בשעה שבאופן ריאלי אין אפשרות של הכנעת השלטון, והתוצאה של נסיונות מרידה היא הכבדת עולו של הכובש . על פי המתואר במלכים, חזקיהו מנסה לפייס את מלך אשור לאחר נסיון...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן