פרק אחד עשר: משיחיות ואנטי משיחיות במסורות על חזקיהו משלהי תקופת הבית השני, ומתקופות המשנה והתלמוד

פרק אחד עשר : משיחיות ואנטי משיחיות במסורות על חזקיהו החידוש של פרק זה הוא הניסיון לנתח את הנרטיב של המסורות העוסקות בחזקיהו, ללא אזכור מפורש של משיחיות וגאולה, ולהוכיח שאף בהן מובעת עמדתם של בעליה בסוגיות אלו . ההנחה היא שדמותו של חזקיהו היתה מצע נוח להנהגה המדינית והרוחנית לתאר את חסרונותיה של שאיפה משיחית פורצת גבולות, כשזו חששה מהשפעתה על מעשים אקטיביים בלתי מרוסנים של בעליה . השאיפה לגאולה והציפייה למשיח היו עיקרי אמונה מרכזיים בהגותו של העם היהודי בכל התקופות, אולם עוצמת הערגה לבואם ולהתממשותם עברה תנודות רבות, בהתאם למציאות הלאומית והדתית שבכל תקופה ותקופה . היות הציפייה המשיחית הקשתה על מי שרצה לבקר את עוצמתה, אחת מאבני היסוד של האמונה הישראלית, ואילו הסוואת הביקורת דרך הערכת מעשי חזקיהו, נטרלה את הקושי, ובה בעת הציפה עצות הדרכה ומסרים לאומיים . הפרק שלפנינו ינסה לבחון זיקה בין הערכת דמותו של חזקיהו לחיוב או לשלילה במסורות השונות, ותיאור אופי הנהגתו, לבין עוצמתה וגווניה של השאיפה המשיחית כפי שתוארה על ידי נושאי בשורתה במהלך הדורות . חלקו הראשון של הפרק יעסוק בסקירה קצרה שמציע ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן