סיכום

פרק עשירי : על פִּשרהּ של מגמת הסנגוריה בדרשות חז״ל העוסקות במלכות שאול אפולוגטיקה על שושלת שהלגיטימיות שלה מוכחת היטב מפסוקי המקרא, מעיד על התנגדות לה חרף לגיטימיות זו . דרשות הסנגוריה על שאול, אם כן, קוראות תיגר על פרשנות נבואות הנחמה המתארות את שלטון בית דוד העתידי ומצביעות עליהן כמכוונות גם להנהגת ההווה . הן מציעות אלטרנטיבה שלטונית שתיבחר מכוח כישוריה ואופיה ולא מכוח ירושה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן