ג. אבנר ועמשא במסורות הארץ ישראליות

דיוקן בשביל הדורות נזכר כמי שמלווה את דוד בתקופת נדודיו בבורחו מפני שאול, על אף שנמנה עם בני עמשא מצטרף למרד אבשלום בתפקיד שר צבא . משנכשל המרד נעתר משפחתו . עמשא להצעת דוד ומשמש כשר צבא של ממלכת דוד . אבנר ועמשא אינם יכולים להתפאר בנאמנות מוחלטת לדוד ולממלכתו . אפשר להאשימם בסיוע למתנגדי דוד ואף בהנהגת אופוזיציה בשלבים שונים של מלכות דוד . לפיכך ניתן לצפות לחִצי ביקורת כלפיהם בפי החכמים המפארים את דוד ואת גיבוריו . העיון בדרשות הארץ ישראליות מגלה תמונה שונה : מרבית המסורות העוסקות בשתי הדמויות משתדלות לציין היבטים חיוביים של אישיותם, או לכל הפחות ללמד זכות על מניעיהם כשהם מפרשים סיפור מקראי המתאר את חטאיהם . אבנר ועמשא, על אף שאינם נזכרים במקרא כמי שפועלים יחד, וספק רב אם הכירו זה את זה ( אבנר היה בן דודו של שאול ושימש כשר צבאו, ואילו עמשא, אחיינו של דוד, נזכר לראשונה כבעל תפקיד במרד אבשלום, שנים ספורות לאחר רצח אבנר בידי יואב ) נזכרים בכמה מהמסורות כצמד שפעל יחדיו כבר בימי מלוכת שאול . נעיין בדרשות הארץ ישראליות העוסקות באבנר ובעמשא, נבחן את המאמץ הדרשני ללמד עליהם זכות וננסה להבין מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן