ד. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

דיוקן בשביל הדורות 0 שאף אחד מהחוקרים לא ניסה למצוא הסבר משותף לכל הדמויות הנזכרות בדרשה נדמה שסוד הבנתה טמון בראיית זו, ולהסביר את מגמתה לאור מכנה משותף זה . המקבץ כולו . נעיין ברצף הדרשות ( להלן בנספח לפרק זה ) , וננסה למצוא מהו המכנה המשותף לכל הדמויות הנזכרות בו ; כיצד השבלונה שבה מעוצבות דרשות ר׳ יונתן מסייעת להבנת מסריה, ומי הם אותם טועים המייחסים לדמויות הנזכרות חטא, שכנגד עמדתם נזקקו הדרשנים לדרשות סנגוריה קיצוניות אלו . המכנה המשותף לאישים הנזכרים במקבץ הדרשות הוא היותם חלק משושלת נבחרת ( בכורה, כהונה, לווייה ומלכות ) אשר חטאם גרם לערעור יציבותה : חטא ראובן גרם להדחתו ממעמד הבכורה ( בר׳ מט, ג - ד ובאופן מובהק יותר בדה״א ה, א ) . חטא בני עלי פגם בהמשכיות שושלת הכהונה ( שמ״א ב, לה - לו ) . חטא בני שמואל ( הלוויים ) גרם להפסקת שלטון השופטים ( שמ״א ח, ה ) . חטאי דוד שלמה ויאשיהו טלטלו את יציבות שושלת המלוכה ( מרידות בני דוד באביהם, פילוג הממלכה בעקבות חטאי שלמה, והידרדרות ממלכת יהודה לאחר מות יאשיהו, בנו יהואחז מלך שלושה חודשים, ולאחר מכן המלוכה הועברה לבנו יהויקים ) . השבלונה : ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן