פרק שמיני: שושלת בית דוד במסורות ארץ ישראליות מתקופת התלמוד