ז. ״אמר ר׳ יוחנן: קשה לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שבניהן שלצדיקין מתים בחייהם״