פרק שישי: ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול בדרשת חטא נדב ואביהוא

פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול 0 . עמימות החטא הנובעת משימוש במונח היחידאי ״אש זרה״ . . עמימות החטא המתחזקת מההשוואה למקבילות מקראיות המזכירות את אופיו של החטא באופנים שונים . . השילוב של האופי הדתי-פולחני האופף את החטא, והממד החברתי הנלווה לו מעצם היות החוטאים בניו של הכוהן הגדול . בפרק זה נסקור מסורות מתוך קובץ הדרשות שנערכו במרוכז במדרש ויקרא רבה כ ובפסיקתא דרב כהנא כו, המתמודדות עם שאלת אופי חטאם של נדב ואביהוא, ונציע הסברים היסטוריים וביוגרפיים לפשר בחירת אופי החטא של כל אחד מבעלי המסורות . שנאן עסק במסורות על נדב ואביהוא והציע לחלק אותן כך : הקבוצה הראשונה, כך נראה, נולדה בעקבות קריאה מיוחדת במינה של הסיפור המקראי ; השנייה – מחיפוש תשובות לשאלות החיים ובעיותיהם [ . . . היא ] נולדה מתוך האמונה כי ״כולא בה״ וכל מה שמציגים לנו החיים, על גוניהם ובני גוניהם, כבר נרמז בתורת משה, ויש רק לדעת למצאו בה . קבוצה שנייה זו מוצאת פתרון טקסטואלי לבעיות של חיים ומציאות והיא מציגה השקפות משל חכמינו, הממוקמת במקרה שלנו במישור החינוכי : הדרך הנאותה שיבור לו אדם . שנאן מפריד ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן