מבוא

פרק חמישי : המסורות על אהרן ותרומתן להבנת התמורות במעמד הכהונה 6 בן סירא לשמעון הצדיק, הכוהן הגדול בן תקופתו, מתוך דבריו הישירים על שמעון, אך לא פחות מכך מהמקום ומהנפח שתופסת דמותו של אהרן בסקירתו של בן סירא האהדה הגדולה של יוספוס לדמותו של אהרן בחיבורו קדמוניות על אבות האומה . מוסברת על ידי פלדמן כנובעת ממוצאו הכוהני של יוספוס עצמו שהסב היהודים, 6 כך מסביר פלדמן את בחירתו של יוספוס להשמיט את סיפורי החטא לו גאווה רבה . של אהרן ( חטא העגל, הדיבור עם מרים על האשה הכושית וחטא מי מריבה ) . מנגד מסביר פלדמן את הצמצום הגדול בהיקף הסיפורים על מעשי אהרן החיוביים, כנובעים מהשקפתו הפוליטית של יוספוס לגבי שלטון יחיד ללא שותפים, כפי שהיה מקובל גם 7 השימוש בכינוי ״בני אהרן״ בספרות קומראן הוסבר בתרבות היוונית והרומית בת ימיו . על ידי המפל ( Hempel ) כמצביע על שינוי בתפקיד שיוחס למי שנתפסו כמחליפי את תפקיד ההנהגה הפולחנית שמילאו בני אהרן במקדש החליפו ״בני הכוהנים בכת . אהרן״ ( מאוחר יותר הוסב הכינוי ל״בני צדוק״ ) החדשים של הכת, שמילאו תפקידי התנגדות הנהגה בתוך הקהילה בהווה, וכן תואר תפקידם המשיחי באח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן