פרק חמישי: המסורות על אהרן ותרומתן להבנת התמורות במעמד הכהונה בשלהי תקופת הבית השני ובדורות שלאחר החורבן