סיכום

פרק רביעי : על מה חלק קורח 6 בקורח, והצבתו כגורם שירתיע את אנשי האופוזיציה מפני השלכות של מחלוקות בלתי לגיטימיות . היותו של קורח יריב הנהגה, קרוב משפחתו של המנהיג, קיבעה את העיסוק בו לתיאור מחלוקות פנימיות בתוך החברה הישראלית, שהגורם המתסיס אותן הוא בשר מבשרה . ההתכתבות הדרשנית סביב דמותו של קורח היא בין-דורית ובין-כיתתית . נראה שדרשנים מאוחרים ירשו מקודמיהם את העמדת קורח כקוד לקבוצות מחאה בלתי לגיטימיות, והם מתכתבים אִתן באמצעות העמדה מחודשת של הדמות בהתאם לתחום המחלוקת האקוטי בתקופתם ; ובתוך התקופה עצמה שימשה דמותו של קורח כעין כדור פינג פונג : כל קבוצה מאשימה את יריבתה שהיא בת דמותו של קורח, מחרחר המחלוקת, המנסה לחבל באחדות הציבור ובחוסנו . נראה כי דרשנים בני כל הדורות הציבו את קורח כמייצג קבוצת המחלוקת המסוכנת ביותר על פי השקפתם, והותירו את פתרון ענייני המחלוקת האחרים לדמויות משנה מקראיות אחרות . בדומה לעשׂו שנתפס בספרות חז״ל כסמל לאויבי החוץ המרים – נתפס קורח כאויב הפנים המסוכן ביותר ביותר של ישראל – אדום, רומא והנצרות לאחדות העם ולתורתו . עיינו : כהן, עשו ; יובל, שני גויים בבטנך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן