א. ״שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה״

פרק שלישי : מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו ? 0 וראשית המאה השלישית כשלב מרכזי בתהליך הפירוד בין היהדות לנצרות . הנצרות הלכה והתפשטה בשכבות נרחבות של החברה ( לאו דווקא היהודית ) לרבות השכבות העליונות, הנוצרים הפיצו את תורתם ואת תפקידם ההיסטורי בקרב אומות העולם, ואת עיקר מרצם הפנו לכתבי פולמוס נגד היהדות . המונח ״מינים״ ששימש עד כה לתיאור קבוצות שונות שחרגו בהתנהגותן ממצוות הדת בתחומים השונים, התקבע בהדרגה לתיאור מעמדם של ״היהודים הנוצרים״ שנהרו אחר הבטחות הנוצרים, ונטשו 6 את מצוות הדת, מתוך אמונה שתוקפן אינו מחייב את מי שמאמינים בישו . ר׳ יוחנן עמד בראש ישיבת טבריה והיה המנהיג הרוחני של יהודי ארץ ישראל 7 בראייה רטרוספקטיבית, התקופה שבה פעל היתה נקודת בראשית תקופת התלמוד . מפנה גורלית ביחסי יהודים ונוצרים . בתשובה המיוחסת לו לשאלת סיבת הגלות, מצטייר אפוא ר׳ יוחנן כמי שעוד נלחם על הישארותם או צירופם מחדש של מי שנדחו על ידי אחרים, תוך האשמת הבדלנים כמי שבעטיים תתרחש גלות . מסורות נוספות המיוחסות לר׳ יוחנן מביעות עמדה ליברלית דומה, המבקשת להקל בתנאי קבלתם של חוטאים או פורשים מדרך התורה, ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן