ה. קדמוניות היהודים

פרק ראשון : קנאות פנחס בראי הדורות 7 • זמרי מתואר בדברי יוספוס כמי שנשא את כזבי המדיינית לאשה ( קדמוניות היהודים, ספר ד , , עמ׳ , ) . • יוספוס מקדים תיאור ארוך של דברי הכפירה של זמרי בעבודת ה׳ ובאמונה במשה, ומעשה פנחס מתואר כתגובה לדברי החוצפה וההסתה, ולא כקנאה למעשה זמרי ( שם - , , עמ׳ , ) . • בדברי יוספוס אין תיאור מפורש של מעשה זמרי ( בניגוד לפילון ) הנזכר בתורה . מדברי יוספוס עולה כי עיקר מחאתו של זמרי הוא בבחירתו לעבוד עבודה זרה ( שם , - , עמ׳ , ) . • מניעי פנחס מקבלים הסבר אישי, ופחות אידיאולוגי . פנחס הוא בעל אופי לוחמני ( שם , עמ׳ ) . • בתורה : מעשה פנחס עצר את המגפה . בדברי יוספוס : מעשה פנחס גרם לאנשים אחרים לנהוג כמותו ולהרוג את החוטאים, פנחס ואנשיו קיבלו סיוע אלוהי באמצעות מגפה, שהמיתה את יתר החוטאים ( שם - , עמ׳ ) . • יוספוס השמיט את דברי ההערכה של האל לפנחס ואת השכר שקיבל על פועלו . • פנחס מתואר בסיפור שניים וחצי השבטים כמנהיג מתון, הנמנע עד כמה שניתן משפיכות דמים, ונוהג בדרך הפיוס והשלום ( ספר חמישי 0 - 0 , עמ׳ - ) . • פנחס הוא הנציג המתאים להנהיג משלחת שתמנע שפיכות דמים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן